TỔ CHỨC VUI TẾT TRUNG THU

CHO CÁC CHÁU THIẾU NHI LÀ CON CỦA ĐOÀN VIÊN, CBCNV

 CÔNG TY HƯNG PHƯỚC VÀ NAM HƯNG NĂM 2015

– Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể đối với công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện.

– Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Chi bộ, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn đối với con em đoàn viên, CBCNV công ty Hưng Phước và Nam Hưng.

– Tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cần huy động đông đảo con em đoàn viên, CBCNV tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các cháu, đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả.

Một số hình ảnh hoạt động:

Tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi bao gồm:

Phát quà cho các bé thiếu nhi: