Nhằm góp phần thúc đẩy tinh thần đồng đội, ý chí quyết tâm chinh phục mọi giới hạn, thách thức của bản thân. Công Ty Hưng Phước đã tổ chức chương trình Teambuilding với chủ đề “THÁCH THỨC BẢN LĨNH”, với mong muốn:

  •  Rèn luyện thể lực, chỉnh đốn lại tác phong, nâng cao tính tự giác của các cán bộ công nhân viên Hưng Phước
  •  Thức tỉnh những sức mạnh sâu thẳm trong tâm hồn và phá bỏ khoảng cách giữa các cán bộ công nhân viên Hưng Phước
  •  Phát huy tối đa sức mạnh đoàn kết, tinh thần đồng đội trong tập thể GIA ĐÌNH HƯNG PHƯỚC
  • Trao dồi và phát triển các kỹ năng, tư duy sáng tạo
  • Thích ứng linh hoạt, khả năng xử lý với các tình huống bất ngờ
  • Điều tuyệt vời nhất, sau cùng không phải là chiến thắng, mà là tất cả đồng đội đã cùng nhau đồng lòng đi đến chặng cuối cùng.