Mừng Xuân Quý Mão – 2023 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước kính chúc Quý Khách Hàng và toàn thể CBCNV công ty một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và trăm điều như ý, vạn sự thành công.
Một vài hình ảnh trong ngày cúng Tổ Nghiệp và hình ảnh khai xuân đầu năm Quý Mão của tập thể CBCNV công ty Hưng Phước.

https://www.facebook.com/HungPhuocCorp