• Tên dự án: NHÀ MÁY CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ GIA PHONG
  • Chủ đầu tư: BRILLIANT FORTUNE VENTURES LIMITED
  • Thiết kế và thi côngCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HƯNG PHƯỚC
  • Địa điểm LÔ  B2-P , ĐƯỜNG D2B , KHU CÔNG NGHIỆP BECAMEX BÌNH PHƯỚC , PHƯỜNG MINH THÀNH , THỊ XÃ CHƠN THÀNH , TỈNH BÌNH PHƯỚC
  • Quy mô: Nhà xưởng, nhà bảo vệ, nhà xe, nhà văn phòng ……………….
  • Diện tích khu đất dự án: 9.000 M2
  • Tổng vốn đầu tư : 3.000.000 USD (ba triệu đô la mỹ)

Sau đây là một số hình ảnh buổi lễ  :