Ngay khi có thông tin dịch Covid-19 bùng phát, để đảm bảo sức khỏe cán bộ công nhân viên , người lao động cũng như ổn định  kinh doanh sản xuất, công ty Hưng Phước đã triển khai các biện pháp tích cực khác nhau trong công tác phòng chống dịch bệnh như: Thành lập ban phòng chống dịch  covid-19, Ban kiểm soát thực hiện công tác phòng chống dịch tại công ty, công trình, lập quy định phòng chống dịch tại nơi làm viêc, lên các kịch bản ứng phó trong từng trường hợp, xây dựng phòng cách ly tại công ty, lập chốt kiểm dịch tại cổng công ty, công trình để kiểm tra thân nhiệt , khẩu trang, khử khuẩn, khai báo Y tế check in/check out cho  Cán bộ công nhân viên, người lao động khi ra vào công ty, công trình,…và thường xuyên tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K, hướng dẫn của bộ Y tế đến toàn thể cán bộ công nhân viên, Người lao động, giúp nâng cao ý thức để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

    Vào giữa tháng 6-2021, khi thấy tình hình dịch bệnh tại TP HCM và các tỉnh, thành phía Nam ngày càng phức tạp, để đảm bảo các hoạt động kinh doanh sản xuất không bị gián đoạn và duy trì  việc làm cho Cán bộ công nhân viên, Người lao động công ty Hưng Phước đã bố trí cho nhân viên, công nhân sản xuất ,Người lao động thực hiện “3 tại chỗ”  tại công ty, công trình và một số nhân viên được sắp xếp làm việc tại nhà, sau đó vào đầu tháng 08-2021 Ban phòng chống dịch Covid -19 Hưng Phước đã phối hộp với trung tâm tiêm chủng VNVC tổ chức tiêm vaccine 100% mũi 1 và hoàn thành mũi 2 ngày 10/10/2021 cho toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động. Đến nay với tinh thần chấp hành tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, quy định của cán bộ công nhân viên trong thời gian bình thường mới ,  Người lao động nên công ty không có ca nhiễm.

 Một số hình ảnh các phòng ban tuyên truyền phòng chống dịch  Covid -19 tại công ty và công trình :

Hình ảnh phòng chống dịch thực hiện “3 tại chỗ” tại công ty, công trình :

Hình ảnh buổi tiêm vaccine cho cán bộ công nhân viên, Người lao động  tại công ty :