Vào ngày 21/02/2023, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước tổ chức buổi Đại hội báo cáo kết quả chương trình tư vấn – xây dựng nền tảng hệ thống sản xuất tinh gọn monozukuri (monozukuri basic) do Chuyên gia Trần Hữu Anh Tuấn hướng dẫn.

Chương trình kéo dài xuyên suốt 1 năm, bắt đầu từ ngày 19/02/2022 đến ngày 21/02/2023 với 6 chuyên đề :
1. HORENSO – Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình hiệu quả
2. PDCA – làm việc có kế hoạch
3. Phương thức xử lý khiếu nại khách hang
4. Các công cụ phân tích dữ liệu
5. Phương thức giải quyết vấn đề
6. Nâng cao năng lực quản lý sản xuất tại hiện trường
Là một mắt xích hoàn hảo cho một NỀN TẢNG SẢN XUẤT TINH GỌN để tiến đến NGÔI NHÀ TINH GỌN, Cải tiến liên tục – TINH và 5S – GỌN, giúp toàn thể CBCNV nhận biết sâu sắc về sự cần thiết thay đổi để có nền tảng vững chắc, tiến bước xa hơn trong tương lai. Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc cùng Chuyên gia đã giúp mang đến những tri thức mới, truyền lửa nhiệt huyết hăng say quyết tâm cải tiến để nâng tầm dịch vụ, nâng cao năng lực doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý hiện trường.
Buổi lễ kết thúc với cảm xúc hân hoan xen lẫn niềm tự hào của các thành viên Hưng Phước với thành quả mà tập thể Công ty đã đạt được sau 1 năm vất vả hoàn thành công việc cải tiến 5S, hệ thống ISO 9001:2015 và áp dụng các chuyên đề. Sau những cảm xúc ấy là sự nhiệt quyết, lòng quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa trong năm 2023.
Công Ty CP Đầu Tư Hưng Phước đã đạt được mục tiêu nhất định, mặc dù thành quả chưa như kỳ vọng nhưng trong bản thân mỗi thành viên đều ý thức được tầm quan trọng của việc cải tiến lần này có ý nghĩa quan trọng không chỉ nâng tầm ý thức mà là một bước đột phá để Công Ty CP Đầu Tư Hưng Phước tương lai sẽ vươn đến là một Công ty lớn mạnh trong thị trường Việt Nam và cả thế giới.