Vào ngày 14/7/2020, được sự quan tâm và cho phép của Ban Lãnh Đạo, Công Đoàn cơ sở Công ty Hưng Phước đã phối hợp với Bệnh Viện Quốc Tế Becamex tổ chức chương trình khám sức khỏe tổng quát cho toàn thể CBCNV Hưng Phước. Ban Lãnh Đạo công ty hi vọng qua việc khám sức khoẻ định kỳ sẽ giúp CBCNV hiểu và phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe và sẽ có được những biện pháp phòng bệnh cũng như điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, việc khám sức khỏe định kỳ hằng năm đồng thời giúp cho Ban Lãnh Đạo công ty có thể có cách nhìn tổng quát về tình trạng sức khỏe của CBCNV công ty nhằm có được sự sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe của CBCNV, giúp CBCNV công ty có thể phát huy hết hiệu xuất công việc cũng như tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phù hợp để cải thiện tình trạng sức khỏe cho toàn thể CBCNV.

Dưới đây là một vài hình ảnh của chương trình khám sức khỏe: