Nhằm tuyên truyền về dịch Covid – 19 một cách hiệu quả và để hướng dẫn mọi người vệ sinh đúng cách để phòng chống dịch, Tập thể nhân viên Công ty Hưng Phước đã cover điệu nhảy Ghen cô vy do Min và Erik thể hiện, Quang Đăng biên đạo. Chúng tôi hi vọng, bằng việc rửa tay thường xuyên và đeo khẩu trang đúng cách sẽ giúp chúng ta đẩy lùi dịch bệnh hiệu quả hơn và vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch.