THÔNG TIN DỰ ÁN

 

Địa điểm

RUSSIA

Hạng Mục :

Gia công kết cấu thép

Khối Lượng :

55.822 Tấn