THÔNG TIN DỰ ÁN

Địa điểm

AMT – Brazil

 

Hạng Mục :

 

Gia công kết cấu thép

Khối Lượng :

63.79 Tấn