Thiết kế và bố trí mặt bằng nhà xưởng một cách hợp lý sẽ đảm bảo vận dụng được tối đa công năng, đẩy mạnh hiệu suất công việc, giảm thiểu chi phí của công ty trong thời gian vận hành hoạt động. Nên khi thi công thiết kế nhà xưởng phải lưu ý 2 nguyên tắc sau:

1 . Những yếu tố quan trọng cần xem xét khi bố trí mặt bằng nhà xưởng:

 • Đặc điểm của sản phẩm
 • Quy trình sản xuất
 • Khối lượng và quy mô sản xuất
 • Đặc điểm về máy móc trang thiết bị
 • Những lưu ý cần đảm bảo an toàn trong sản xuất
 • Diện tích mặt bằng

  Dự án: Nhà xưởng Huge BamBoo diện tích 100,000 m2 tại KCN Bàu Bàng

2. Nguyên tắc bố trí mặt bằng nhà xưởng:

 • Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất:

 Dựa theo trình tự quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, đơn vị thiết kế nên bố trí phần kho nguyên liệu gần với phân xưởng sản phẩm sẽ đi qua đầu tiên, và phân xưởng cuối cùng mà sản phẩm đi qua sẽ nằm gần với kho thành phẩm. Và kho nguyên liệu và kho thành phẩm nên được bố trí gần đường chính để đảm bảo giao thông được thuận tiện.

Đảm bảo khả năng mở rộng sản xuất:
Sau một thời gian hoạt động, các công ty sẽ có nhu cầu mở rộng mặt bằng sản xuất nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tăng sản lượng sản xuất. Vì vậy, khi thiết kế phải tính đến khả năng mở rộng quy mô nhà xưởng của doanh nghiệp trong tương lai

Dự án: Nhà xưởng Baiyan diện tích 20,000 m2 tại KCN Rạch Bắp

 • Tuân thủ quy tắc an toàn cho sản xuất và người lao động:

 • Khi bố trí thiết kế mặt bằng phải lưu ý đảm bảo các yếu tố an toàn cho người lao động như: tuân thủ các quy định về tiếng ồn, khói, bụi, chống nóng, chống cháy nổ, khả năng thông gió, chiếu sáng tự nhiên…
 • Đặc biệt những khu vực nhà xưởng, nhà kho có chứa vật liệu dễ cháy nỗ phải được bố trí xa khu vực sản xuất và phải đảm bảo trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ. Các nhà xưởng sản xuất tạo ra nhiều khói, bụi, hơi độc,mùi hôi, bức xạ có hại… phải được bố trí cách xa khu vực dân cư và phải bố trí thành khu nhà riêng biệt
 • Không gian và diện tích mặt bằng được tận dụng hợp lý

Khi Thiết kế bố trí mặt bằng hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng tối đa diện tích mặt bằng hiện có và giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí phát sinh do phải thuê thêm mặt bằng. Điều này không chỉ áp dụng đối với diện tích sản xuất mà còn áp dụng cả đối với diện tích kho hàng.

Trong nhiều nhà xưởng hiện nay đã sử dụng những băng tải trên cao làm thiết bị của kho hàng.

 • Tính linh hoạt của hệ thống:

Khi bố trí mặt bằng nhà xưởng phải xét đến khả năng thay đổi, mở rộng trong tương lai và các thiết bị phải được bố trí làm sao để có thể thực hiện được những thay đổi đó với chi phí thấp nhất hay không làm rối loạn quy trình sản xuất.