Uống nước nhớ nguồn” là một những số câu tục ngữ hay của Việt Nam là bài giáo dục về nhân cách làm người của cha ông ta,sống là phải biết ơn trân trọng những người đi trước. Đê thể hiện tinh thần trong câu ca giao “Uống nước nhớ nguồn” hàng năm vào ngày 20 tháng 12 âm lịch  Công ty chúng tôi đã tổ chức cúng Tổ Nghiệp Ngành Xây Dựng. Đây là cũng dịp nhân viên đang công tác nhiều nơi về trụ sở họp mặt chia sẻ những thành quả khó khăn trong một năm đã qua.

Sau khi hoàn thành nghi thức cúng tổ tất cả CBCNV cùng nhau dùng bữa tại Công Ty, và tham gia Chương trình quay số trúng số với những giải thưởng rất hấp dẫn.

Với cuộc họp tổng kêt cuối năm là cơ hội để giao tiếp cởi mở, chúng tôi đem lại cho các đội ngũ  nhân viên của mình,sự định hướng phát triển trong năm tiếp theo và cũng như để các nhóm làm việc gắn bó với nhau thông qua cuộc họp.Trong một năm làm việc thì sẽ có những cá nhân xuất sắc trong công việc,để ghi nhận những cố gắng Công ty đã trao chứng nhận nhân viên xuất sắc cho họ.