Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại”;  chào mừng Giỗ tổ Ngành Mộc và Xây dựng năm 2015 và chào mừng Xuân Bính thân năm 2016.

Tạo nên một sân chơi lành mạnh, thiết thực, khích lệ tinh thần thể dục thể thao và tạo điều kiện cho các công đoàn viên công ty Hưng Phước và  Nam Hưng   thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau tham gia tập luyện, nâng cao sức khoẻ đảm bảo hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chuyên môn được giao.