Chủ đầu tư:                                 Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Hưng Phước.

Địa điểm:                                      Đường D1, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Quy mô:                                       1 tầng hầm và 6 tầng lầu.

Tổng diện tích dự án:             712 m2.

Diện tích xây dựng:                587 m2.

Diện tích sàn xây dựng:        3.230 m2.