Chủ đầu tư:                      Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Hưng Phước.
 
Địa điểm:                          Đường D1, khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
 
Quy mô:                           1 tầng hầm và 6 tầng lầu.
 
Tổng diện tích dự án:     712 m2.
 
Diện tích xây dựng:        587 m2.
 
Diện tích sàn xây dựng: 3.230 m2.