Chủ đầu tư:          CÔNG TY TNHH PRIMACY VIỆT NAM

Địa điểm:              đường N5, KCN Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Quy mô:                nhà văn phòng  (3 tầng) Diện tích sàn XD: 1.366 m2