Nhà đầu tư:               CÔNG TY TNHH PRIMACY VIỆT NAM

Vị trí:                          Đường N5, Khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Quy mô:                    Tòa nhà văn phòng 3 tầng.

Tổng diện tích sàn: 1.366m2