Chủ đầu tư:                                CÔNG TY TNHH TANS (VIỆT NAM)

Địa điểm:                                      Đường D1, KCN Mỹ Phước 1, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Quy mô:                                       Nhà xưởng may, Hồ PCCC, nhà xe, nhà ăn

Tổng diện tích dự án:              30.000 m2

Tổng Diện tích sàn XD:           29.648 m2