Chủ đầu tư:                       Công ty TNHH FTN Việt Nam

Địa điểm:                            Đường D1-N5, KCN Mỹ Phước 1, TX. Bến Cát,Tỉnh Bình Dương

Quy mô:                             2 nhà xưởng, 1 nhà kho, văn phòng, nhà ăn…

Tổng diện tích dự án:    40.000 m2.

Tổng Diện tích sàn XD: 24.850 m2