Chủ đầu tư:                        CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHƠN THÀNH CAPITAL
Địa điểm:                             Khu Công Nghiệp Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
Quy mô:                              2 nhà xưởng + 3 nhà văn phòng + 1 nhà nghĩ chuyên gia     
                                                 
Tổng diện tích dự án:     110.131,7 m2
Tổng Diện tích sàn XD:   68.934 m2
Tiếng độ xây dựng:         150 ngày