Vào ngày 5/7/2020 Công Ty Hưng Phước đã tiến hành làm lễ động thổ xây dựng nhà xưởng cho thuê với tổng diện tích dự án hơn 32.000m2 trong đó bao gồm 5 khối nhà xưởng 1 tầng với tổng diện tích xây dựng là 13.901 m2, 3 khối nhà văn phòng với quy mô 1 trệt và 2 lầu với tổng diện tích sàn xây dựng là 3780,62m2. Tổng vốn đầu tư trên 65 tỷ đồng