Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vào lúc 8h00 ngày 04 tháng 06 năm 2020 tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hưng Phước đã diễn ra ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ III NHIỆM KỲ 2020-2025. Dự Đại hội có 20 đảng viên trên tổng số 20 đảng viên được triệu tập. Đảng viên chính thức 20 đồng chí. Đến dự Đại hội có các Đồng chí:

Đồng chí Huỳnh Thanh Trà – Ủy Viên Thường Vụ Chánh văn phòng – Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Doanh Nghiệp Tỉnh;

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ Nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra – Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Doanh Nghiệp Tỉnh;

Đồng chí Huỳnh Trung Lập – Chuyên viên Ban Tổ Chức Tuyên Giáo – Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Doanh Nghiệp Tỉnh

Về phía chi bộ Công ty CP TM & XD Nam Hưng có Đồng chí Hồ Minh Diễm Kiều – Bí thư Chi bộ Công ty CP TM & XD Nam Hưng và 20 đồng chí Đảng viên cùng tham dự.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020; Mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 -2025, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi, Chi bộ Công ty CP TM & XD Nam Hưng cũng gặp không ít khó khăn và thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết cao của tập thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã kịp thời tham mưu, đề xuất đường lối chiến lược cho Công ty, chỉ đạo phát triển theo đúng định hướng. Quan tâm chỉ đạo công tác kiến tạo nét văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc thoải mái thân thiện, và giúp đỡ nhau như một gia đình, để phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của cán bộ nhân viên Công ty. Và hơn hết các Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ.

Tại Đại hội, Chi bộ cũng đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí. Theo kết quả phiếu bầu, Đồng chí Hồ Minh Diễm Kiều được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ. Đồng chí Thạch Dương Bình giữ chức vụ Phó bí thư chi bộ.