Vào ngày 15/4/2019 Ban Lãnh Đạo công ty Hưng Phước đã mời đơn vị đào tạo tư vấn Công Ty TNHH Tư Vấn Trần Đình Cửu do giảng viên Đặng Văn Quang trực tiếp đứng lớp để đào tạo cho toàn thể CBCNV về công cụ quản lý 5S trong cuộc sống cũng như trong công việc.

      Mục đích của chương trình đạo tào nhằm giúp toàn thể CBCNV công ty có thể cải tiến nơi ở cũng như làm việc của mình trở nên ngăn nắp, sạch sẽ, bố trí mọi vật dụng được khoa học, gọn gàng và an toàn hơn. Bên cạnh đó, bằng việc áp dụng công cụ quản lý 5S sẽ giúp CBCNV có thể tiết kiệm được thời gian và nâng cao năng suất, cũng như hiệu quả trong công việc.

      Chương trình đào tạo được toàn thể CBCNV nhiệt tình tham gia và kết thúc tốt đẹp.