Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và được sự đồng ý, tạo điều kiện của Ban Lãnh đạo Công ty về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở CÔNG TY CP TV & XD HƯNG PHƯỚC đã tiến hành tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ 3 nhiệm kỳ (2015 – 2020) vào ngày 07/10/2014. Nhằm tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động Công Đoàn và phong trào CNVCLĐ trong nhiệm kỳ qua. Bàn bạc thảo luận, đề ra phương hướng nhiệm vụ và giải pháp cho hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ mới. Đồng thời tiến hành lựa chọn những đồng chí đủ đức, đủ tài bầu cử vào BCH CĐCS để lãnh đạo công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội có sự tham dự của:

+ Ông: Hồ Minh Sang                 – Tổng Giám Đốc Công ty Hưng Phước

+ Ông: Trần Trung Hạnh          – P. Chủ tịch LĐLĐ Thị Xã Bến Cát

+ Ông: Trần Thanh Liêm           – Khối dân vận Thị Xã Bến Cát

+ Ông: Nguyễn Minh Dương     –  UV BKT Thị Xã Bến Cát

+ Bà: Hồ Minh Diễm Kiều            Tổng Giám Đốc Công ty Nam Hưng

+ Bà: Đào Thị Ngọc Mỹ               Chủ Tịch CĐ Công ty Nam Hưng.

Và toàn thể 44 ĐVCĐ Công ty CP TV & XD Hưng Phước

Một số hình ảnh về Đại hội Công đoàn: